Forside  Forretningsbetingelser  Webfaciliteter  Cookies  Login

Forretningsbetingelser:

INweb Web-hotel

 • Et INweb webhotel har til formål at fremvise én persons- eller ét firmas hjemmeside.

 • Et Webhotel-abonnement hos INweb løber i 12 måneder ad gangen.
  Abonnementet forlænges automatisk til en ny 12-måneders periode medmindre, at abonnementet opsiges før udløb af abonnementsperioden.
  Abonnementets betaling forfalder ved abonnementets start.
  INweb ApS kan til enhver tid opsige abonnementet med 3 måneders varsel.

 • Kundens brug af et INweb webhotel sker i enhver henseende på eget ansvar. INweb ApS påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet.

 • Det er ikke tilladt at have ulovligt, pornografisk eller andet stødende materiale liggende på INweb ApS' servere. Vurderingen heraf afgøres alene af INweb ApS, og INweb ApS forbeholder sig til enhver tid ret til at slette sådant materiale med eller uden varsel. Kunden kan ikke gøre noget krav mod INweb ApS som følge af sletningen.

 • INweb ApS er ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed.
  INweb ApS er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet uanset årsagen til den manglende adgang.
  INweb ApS har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v.
  INweb ApS er ikke ansvarlig for tab - hverken direkte eller indirekte - immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet.

 • Der er fri trafik på INweb Webhotel. Dog må trafikken ikke forstyrre andre kunder. I så tilfælde, har INweb ApS ret til at lukke kundens webhotel uden varsel. INweb ApS forbeholder sig retten til at vurdere om forstyrrelse af webtrafik har fundet sted eller ej.

 • Webhotellets FTP-adgang må udelukkende bruges til opdatering af hjemmesiden. Webhotellet må ikke anvendes som ekstern harddisk eller til filoverførsel med trediepart - med mindre andet er aftalt med INweb ApS.

INweb Mail-hotel

 • Et INweb mailhotel har til formål at sende/modtage e-mails til én persongruppe eller ét firma.

 • Et Mailhotel-abonnement hos INweb løber i 12 måneder ad gangen.
  Abonnementet forlænges automatisk til en ny 12-måneders periode medmindre, at abonnementet opsiges før udløb af abonnementsperioden.
  Abonnementets betaling forfalder ved abonnementets start.
  INweb ApS kan til enhver tid opsige abonnementet med 3 måneders varsel.

 • Til mailhotellet hører et antal e-mail konti (POP3 konti) som kan tømmes separat. Hver af disse kan have adskillige alias'er.
  Ekstra e-mail konti og alias' kan oprettes via INweb services.

 • Det er forbudt at benytte INweb ApS' mailsystem til at udsende spam samt ulovligt, pornografisk eller andet stødende materiale. Vurderingen heraf afgøres alene af INweb ApS, og i givet fald forbeholder INweb ApS sig til enhver tid retten til at slette kundens adgang til mailsystemet. Kunden kan ikke gøre noget krav mod INweb ApS som følge af sletningen.

 • INweb ApS er ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens e-mails eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed.
  INweb ApS er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet uanset årsagen til den manglende adgang.
  INweb ApS har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af afsendte/modtagne e-mails.
  INweb ApS er ikke ansvarlig for tab - hverken direkte eller indirekte - immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af mailsystemet.

 • Der er fri trafik på INweb Mailhotel. Dog må trafikken ikke forstyrre andre kunder. I så tilfælde, har INweb ApS ret til at lukke kundens mailhotel uden varsel. INweb ApS forbeholder sig retten til at vurdere om forstyrrelse af mailtrafik har fundet sted eller ej.

Opgaver m.m.
webdesign/-programmering og konsulent-/projektarbejde

 • INweb ApS udfører opgaver til en fast aftalt pris, som månedsabonnement eller baseret på en timepris på:
  - kr.460,- ekskl. moms (kr.575,- inkl. moms) for webdesign, og -programmering, og
  - kr.960,- ekskl. moms (kr.1200,- inkl. moms) for konsulent- og projektarbejde
  pr. påbegyndt time.

 • INweb ApS er ikke ansvarlig for tab - hverken direkte eller indirekte - immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af de udførte opgaver.

 • INweb ApS er ikke ansvarlig for de udførte opgavers anvendelighed på udstyr - eller under forhold - der ikke er i INweb ApS varetægt. INweb ApS er ikke ansvarlig for tab - hverken direkte eller indirekte - immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge deraf.

 • Kundens betaling til INweb ApS for den udførte opgave forfalder (med mindre andet er aftalt), når resultatet forelægges kunden. Herefter har kunden 14 dage til at fremkomme med ønsker om ændringer/justeringer til opgaven, hvorefter opgaven betragtes som afsluttet.

Generelt

 • De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende, uanset om INweb ApS måtte have handlet groft uagtsomt.

 • INweb ApS forbeholder sig retten til prisændringer.

 • Der tages forbehold for trykfejl.
Forside  Forretningsbetingelser  Webfaciliteter  Cookies  Login

Kontakt os

Firma:
Navn:
Adresse:
Postnr/By:
Telefon:
E-mail:

Besked: